Clewits


Simon Clewits, gedoopt 15 januari 1708 te Nieuweschans. Beroep bakker. Gehuwd 27 april 1734 te Groningen met Hilleghjen Hindriks.
Uit dit huwelijk
Grietjen Clewits, gedoopt 6 februari 1735 te Nieuweschans. Gehuwd met Jan Sappen Wiltes, geboren te Rijzum. Beroep schoolmeester.
Jantjen Clewits, geboren 11 november 1736 te Nieuwenschans.
Hendrika Clewits, gedoopt 16 november 1738 te Nieuweschans.
Bastiaan Jaan Clewits, geboren 7 augustus 1740 te Nieuweschans, overleden 10 februari 1814 te Groningen. Beroep broodbakker. Gehuwd 23 januari 1772 te Groningen met Anna Hendriks Smit, geboren op 15 juli 1750 te Groningen, overleden 25 januari 1801 te Groningen. Dochter van Hendrik Smit
Hendrik, Hindrik Clewits, geboren 26 februari 1743 te Nieuwenschans, overleden 10 februari 1814 te Groningen. Beroep broodbakker, ook diaken en ouderling. Gehuwd met Lugien, Luchi, Hendriks Smit, geboren 1750, overleden 25 januari 1801 te Groningen. Dochter van Hendrik Smit.
Annichjen Clewits, geboren 18 september 1746 te Nieuwschans.
Albert Clewits, geboren 28 januari 1749 te Nieuwschans.
Albert Clewits, geboren 27 maart 1750 te Nieuwschans.
Alberdijna Clewits, geboren 2 februari 1752 te Nieuwschans.
Albert Clewits, geboren 18januari 1753 te Nieuwschans.
Albert Clewits, geboren 12 mei 1755 te Nieuwschans.

Hendrik, Hindrik Clewits, geboren 26 februari 1743 te Nieuwenschans, overleden 10 februari 1814 te Groningen. Beroep broodbakker, ook diaken en ouderling. Gehuwd met Lugien, Luchi, Hendriks Smit, geboren 1750, overleden 25 januari 1801 te Groningen. Dochter van Hendrik Smit.
Uit dit huwelijk
Hillechien Clewits, geboren 5 april 1777 te Nieuweschans, overleden 30 januari 1848 te Nieuweschans. Gehuwd 11 november 1800 te Reiderland, Nieuweschans met Hindrik Boelens, geboren augustus 1771, overleden 16 januari 1828 te Nieuweschans. Beroep commissaris.
Hindrik Clewits, geboren 4 september 1778, te Nieuwschans, overleden 28 september 1855 te Nieuweschans. Beroep broodbakker. Gehuwd 14 mei 1825 te Reiderland met Geessien Hindriks Mulder, geboren 1 mei 1780 te Nieuweschans. Dochter van Hindrik Harms Mulder en Ettje Baaijes.
Simon Clewits, geboren 23 januari 1780 te Nieuweschans, overleden voor 1782.
Simon Clewits, geboren 24 februari 1782 te Nieuweschans, overleden voor 1788.
Hinderkijn Clewits geboren in 17 april 1783. Gehuwd met Kornelis Grim, geboren 1784, overleden 9 oktober 1850 te Nieuweschans. Beroep schoolmeester te Langakkerschans. Zoon van Lambertus Grim en Tjitske Kornelius.
Simon Hendriks Clewits Clewitz, geboren 17 februari 1788 te Riederland, Nieuweschans, overleden 1 januari 1870 te Kollumerland. Beroep schoolmeester, hoofdonderwijzer. Gehuwd 30 mei 1811 te Kollumerland met Jantje Ritskes Beystra, Beistra, geboren 12 mei 1792 te Kollum, overleden 12 mei 1846 te Kollum. Dochter van Ritske Alberts en Dyttie Martens.

Simon Hendriks Clewits Clewitz, geboren 17 februari 1788 te Riederland, Nieuweschans, overleden 1 januari 1870 te Kollumerland. Beroep schoolmeester, hoofdonderwijzer. Gehuwd 30 mei 1811 te Kollumerland met Jantje Ritskes Beystra, Beistra, geboren 12 mei 1792 te Kollum, overleden 12 mei 1846 te Kollum. Dochter van Ritske Alberts Dyttie Martens.
Uit dit huwelijk
Luchina, Lubina Simons Clewits, geboren 16 juni 1814 te Kollumerland, overleden 7 januari 1878 te Assen Gehuwd 12 juni 1841 met Hendrik Pieters Iwema, geboren 1817 te Andel, overleden 28 mei 1900 te Assen. Beroep huisschilder. Zoon van Pieter Rikkerts Iwema en Trijntje Derks Hamming.
Dietje Simons Clewits, geboren 24 januari 1816 te Kollumerland, overleden 11 november 1880. Gehuwd 15 mei 1845 te Kollumerland met Klaas Wolters Bonnema, geboren 22 augustus 1819 te Buitenpost, overleden 13 december 1880 te Tietjerksteradeel. Zoon van Wolter Alles Bonnema en Boukjen Klazes Wijngaarden.
Hendrik Simons Clewits, geboren 14 mei 1818 te Kollumerland, overleden 14 maart 1872 te Dokkum. Beroep koopman. Gehuwd 14 mei 1844 te Opsterland met Antje Durks van der Werf, geboren 21 april 1822 te Gorredijk, overleden 19 mei 1860 te Dokkum. Dochter van Durk Aukes van der Werf en Ykke Thomas Boontje.
Marten Simons Clewits, geboren 7 mei 1820 te Kollumerland, overleden 19 augustus 1856. Beroep horlogemaker.
Ritske Simons Clewits, geboren 15 augustus 1812 te Kollumerland, overleden 11 januari 1894 te Ferwerderadeel. Beroep hoofdonderwijzer, organist,voorzanger en koster, boekhouder v.h. gasthuis te Ferwerd. Gehuwd 29 mei 1835 te Oostdongeradeel met Aukjen Gerrits Sinia,Synia, geboren 28 januari 1815 te Morra, Oostdongeradeel, overleden 26 augustus 1871 te Ferwerd. Dochter van Gerryt Jacobs Synia en Aukjen Tomas Dijkstra.
Hendrikkien Clewits, geboren 30 maart 1822 te Kollumerland, overleden 28 januari 1866 te Grootegast. Gehuwd 21 mei 1846 te Kollum met Jan Wytzes Draisma Draaisma, geboren 17 januari 1819 te Kollum, overleden 18 december 1895 te Grootegast. Beroep schoenmaker. Zoon van Wytze Ruurds Draisma, Draaisma en Aaltje Thomas de Vries.
Albert Clewits, geboren 29 oktober 1824 te Kollumerland, overleden 4 april 1875. Gehuwd 11 november 1858 te Harlingen met Aukje Agema, geboren 8 september 1814 te Harlingen, overleden 3 februari 1896 te Harlingen. Dochter van Bartle, Bartel Agema en Aaltje Bouwes Zoete.
Hillechien Clewits, geboren 22 november 1826 te Kolummerland, overleden 1 februari 1894. Gehuwd 5 mei 1855 te Kolummerland met Freerk Veltman, geboren 25 september 1826 te Grijpskerk, overleden 24 april 1897 te Oostdongeradeel. Zoon van Freerk Gales Veltman en Aaltje Kornelis Stuivinga.
Taetske Simons Clewits, geboren 22 maart 1829 te Kollumerland, overleden 11 juli 1879 te Franeker. Gehuwd 11 mei 1854 te Kollumerland met Menne Gerkes Ganzinga, geboren 21 augustus 1829, overleden 24 april 1879 te Ee. Zoon van Gerke Jetzes Ganzinga en Evertje Sjoerds Huizinga.
Klaas Clewits, geboren 6 november 1831 te Kollumerland, overleden 30 januari 1905 te Assen. Gehuwd 20 februari 1856 te Assen met Grietje Buning(1), geboren 23 oktober 1830 te Assen, overleden 5 mei 1864. Dochter van Roelof Buning en Alida Geertruida Tebbertman. Gehuwd 21 april 1866 te Kollumerland met Antje Veldinga(2), geboren 4 maart 1825 te Kollum, overleden 9 april 1902 te Assen. Dochter van Eelke Minderts Veldinga en Anna Maria Djurres Doeders.

Ritske Simons Clewits, geboren 15 augustus 1812 te Kollumerland, overleden 11 januari 1894 te Ferwerderadeel. Beroep hoofdonderwijzer, organist, voorzanger en koster, boekhouder v.h. gasthuis te Ferwerd. Gehuwd 29 mei 1835 te Oostdongeradeel met Aukjen Gerrits Sinia,Synia, geboren 28 januari 1815 te Morra, Oostdongeradeel, overleden 26 augustus 1871 te Ferwerd. Dochter van Gerryt Jacobs Synia en Aukjen Tomas Dijkstra.
Uit dit huwelijk
Aukjen Clewits, geboren 15 januari 1837 te Wanswerd, Ferwerderadeel, overleden 28 juni 1915. Gehuwd 25 oktober 1865 te Ferwerderadeel met Halbe Westra, geboren 27 januari 1833 te Achtkarspelen, overleden 30 januari 1919 te Kolummerland. Beroep graanhandelaar. Zoon Heerke Westra en Blijke Halbes Halbesma
Simon Clewits, geboren 10 november 1839 te Ferwerderadeel, overleden te New Jersey. Gehuwd 18 juli 1868 te Ferwerderadeel met Janke Martens Brouwer, geboren 28 juni 1844 te Surhuisterveen, overleden 5 mei 1892. Dochter van Sibrand Pieter Brouwer Martens en Trijntje Rinderts Hulshoff. Huwelijk ontbonden.
Simon had een cichoreifabriek te Ferwerd. Hij is afgereisd naar Grand Rapids, US (1886), in 1888 werkzaam in een meubelmakerij. Simon is in New York op straat neergestoken en overleden in een hospitaal in New Yersey (NY).
Jantje Clewits, geboren 15 mei 1842 te Ferwerderadeel, overleden 28 april 1845.
Gerrit Ritskes Clewits, geboren 8 april 1845 te Ferwerderadeel, overleden 28 februari 1907 te Amsterdam. Gehuwd 30 november 1878 te Leeuwarderadeel met Grietje Keimpes Ferwerda, geboren 14 december 1854 te Mantgum, overleden 19 mei 1928 te Amsterdam. Dochter van Keimpe Jacobs Ferwerda en Hinke Jans Hesselink.
Gerrit was timmerknecht, metselaar en ovenbouwer en heeft nog meegewerkt aan de beurs van Berlage. Was ook betrokken bij de palingoproer van 25-26 juli 1886.
Thomas Clewits, geboren 16 mei 1847 te Ferwerderadeel, overleden 15 oktober 1879 te Padang, Batavia. Gehuwd 6 jui 1872 te Westdongeradeel met Renske Ypma, geboren 24 februari 1843 te Holwerd, overleden 9 februari 1909 te Holwerd. Dochter van Klaas Ypma en Hiltje Piers Broersma.
Thomas was cichoreifabrikant. Hij vertrekt op 10 januari 1874 als oostganger naar Batavia, z’n vrouw vertrekt diezelfde dag naar haar ouders te Holwerd. Thomas overlijdt op 15 oktober 1879 in Batavia.
Jantje Clewits, geboren 23 januari 1850 te Ferwerderadeel, overleden 19 mei 1930 te Smallingerland Gehuwd 24 april 1872 te Kollumerland met Douwe Beintema, geboren 14 augustus 1843 te Westergeest, overleden 6 juli 1900 te Smallingerland. Zoon van Jan Douwes Beintema en Jantje Pieters Wouda.
Hendrik Clewits, geboren 24 november 1852 te Ferwerderadeel. Gehuwd 11 mei 1876 te Dokkum met Trijntje Gorter, geboren 7 februari 1856 te Dokkum, overleden 3maart 1929 te Dokkum. Dochter van Gerrit Folkert Gorter en Sybrigje Geerts Brouwer.
Jakob Clewits, geboren 14 april 1857, overleden 4 september 1876 te Westdongeradeel.

Gerrit Ritskes Clewits, geboren 8 april 1845 te Ferwerderadeel, overleden 28 februari 1907 te Amsterdam. Gehuwd 30 november 1878 te Leeuwarderadeel met Grietje Keimpes Ferwerda, geboren 14 december 1854 te Mantgum, overleden 19 mei 1928 te Amsterdam. Dochter van Keimpe Jacobs Ferwerda en Hinke Jans Hesselink.
Gerrit was timmerknecht, metselaar en ovenbouwer en heeft nog meegewerkt aan de beurs van Berlage. Was ook betrokken bij de palingoproer van 25-26 juli 1886.
Uit dit huwelijk
Hinke Clewits, geboren 13 april 1879 te Leeuwarden, overleden 5 april 1945 te Amsterdam. Gehuwd 17 december 1902 te Amsterdam met Huibert Koster, geboren 24 december 1878 te Amsterdam, overleden 25 juli 1961 te Amsterdam. Beroep vuurstoker. Zoon van Johannes Koster en Aaltje Korthof. Hertrouwd 17 juli 1947 te Amstedam met Pietertje Elisabeth Wilhelmina Maria Uijtenboogaart.
Keimpe Clewits, geboren 5 oktober 1883 te Amsterdam, overleden 29 november 1962 te Amsterdam. Beroep koopman in olie. Gehuwd 20 januari 1927 te Amsterdam met Jansje Scherpenzeel, geboren 1 maart 1891 te Baarn. Dochter van Teunis Scherpenzeel en Willempje van de Bunt.
Aukjen Clewits, geboren 17 maarrt 1886 te Amsterdam, overleden 5 augustus 1916 in het gesticht Duin en Bosch te Castricum.
Ritske Clewits, geboren 10 november 1888 te Amsterdam, overleden 3 juni 1980 te Amsterdam. Beroep monteur. Gehuwd 24 december 1919 te Amsterdam met Johanna Adam, geboren 19 augustus 1899 te Rotterdam, overleden 8 september 1983 te Amsterdam. Dochter van Petrus Jacobus Adam en Cornelia Goudkuil.
Jantje Clewits, geboren 20 oktober 1891 te Amsterdam, overleden 12 juli 1960 te Velsen. Gehuwd 29 november 1916 te Amsterdam met Hendrik Rudolph Saager, geboren 24 november 1891 te Alkmaar, overleden 4 februari 1971 te Velsen. Beroep krankzinnigenverpleger, militair. Zoon van Marinus Saager en Sophia Rudolphina Gantz.
Grietje Clewits, geboren 22 januari 1894 te Amsterdam. Gehuwd 23 februari 1916 te Amsterdam met Petrus Jacobus van der Wal, geboren 18 juni 1889 te Sloten, overleden 5 december 1970 te Amsterdam. Beroep rijwielhersteller, monteur, artiest. Zoon van Gerrit van der Wal en Evertje Moritz. Huwelijk ontbonden 11 december 1934.

Ritske Clewits, geboren 10 november 1888 te Amsterdam, overleden 3 juni 1980 te Amsterdam. Beroep monteur. Gehuwd 24 december 1919 te Amsterdam met Johanna Adam, geboren 19 augustus 1899 te Rotterdam, overleden 8 september 1983 te Amsterdam. Dochter van Petrus Jacobus Adam en Cornelia Goudkuil.
Uit dit huwelijk
Huibert (Huib) Clewits, geboren 16 september 1920 te Amsterdam, overleden 8 augustus 2016 te Amsterdam. Beroep kantoorbediende.
Ritske Clewits, geboren 21 september 1924 te Amsterdam, overleden 12 november 2008 te Amsterdam. Gehuwd 19 november 1947 met Elisabeth Alberdina (Bep) Corduwener(1), geboren 5 september 1924 te Amsterdam, overleden 9 februari 1982. Dochter van Wilhelmus Hendrikus Corduwener en Elisabeth (Bets) Alberdina Wilhelmina Immig. Gehuwd 22 september 1964 te Amsterdam met Wilhelmina Johanna Antonia (Wilma) Gijsbers(2), geboren 26 januari 1934 te Nijmegen, overleden 13 april 2010 te Amsterdam.

Ritske Clewits, geboren 21 september 1924 te Amsterdam, overleden 12 november 2008 te Amsterdam. Gehuwd 19 november 1947 met Elisabeth Alberdina (Bep) Corduwener(1), geboren 5 september 1924 te Amsterdam, overleden 9 februari 1982. Dochter van Wilhelmus Hendrikus Corduwener en Elisabeth (Bets) Alberdina Wilhelmina Immig. Gehuwd 22 september 1964 te Amsterdam met Wilhelmina Johanna Antonia (Wilma) Gijsbers(2), geboren 26 januari 1934 te Nijmegen, overleden 13 april 2010 te Amsterdam.
Uit eerste huwelijk
Frank Johannes Clewits, geboren 1949. Gehuwd met Yvonne Verschuur.
Bert Clewits, geboren 1951.
Linda Clewits, geboren 1959. Gehuwd te Amsterdam Hartog Jakob Lavino.
Uit tweede huwelijk
Ritske Clewits, geboren 1965. Gehuwd met Audrey Oei.
Maaik Clewits, geboren 1967. Gehuwd 21 juni 1997 te Amstelveen met Linda P.T. van Egmond.