Storm

Siebe Roels, gehuwd 5 juli 1733 te Oostermeer met Sijke Jochums(1), geboren te Oostermeer.
Gehuwd 24 november 1737 te Oostermeer met Tietje, Trijntje Freerks(2).
Uit eerste huwelijk:
Roel Sybes, geboren te Oostermeer.
Uit tweede huwelijk:
Auke Siebes Storm, geboren rond 1738 in Oostermeer, overleden op 29 april 1814 te Oostermeer. Gehuwd 21 september 1777 te Oostermeer met Wietske Jeens, geboren 1746, overleden 20 oktober 1811 te Oostermeer.
Alle Siebes Storm, geboren 1742 te Oostermeer, overleden 10 februari 1815
Grietje Sybes Storm, geboren 1748 te Oostermeer, overleden 1 april 1836 te Rottevalle
Gehuwd 4 februari 1773 te Oostermeer met Wierd Berends Wiedema, geboren 1753 te Oostermeer, overleden 12 maart 1827 te Rottevalle.
Rinze Sybes Storm, geboren 16 april 1751 te Oostermeer, overleden 2 april 1824. Beroep dagloner, journalier. Gehuwd 4 januari 1778 te Oostermeer met Sjoukje Pieters Alma(1), geboren 7 januari 1754 te Drogeham, overleden 1779 te Oostermeer. Dochter van Pieter Aukes Alma en Anke Everts Weidenaar. Gehuwd 16 januari 1780 te Drogeham met Teetske Lieuwes(2), geboren 1750 te Drogeham, overleden rond 1793. Gehuwd 1785 met Mettje Jelles(3), geboren 1750, overleden mei 1796 te Drogeham.
Trijntje Sybes Storm, geboren rond 1757, overleden op 9 maart 1852. Gehuwd 20 mei 1781 te Oostermeer met Johannes Freerks Windstra, geboren 1744, overleden 19 januari 1821. Zoon van Freerk Johannes en Gertje Sipkes.

Naamaanneming 1818
Rinze Sybes Storm, geboren 16 april 1751 te Oostermeer, overleden 2 april 1824. Beroep dagloner, journalier. Gehuwd 4 januari 1778 te Oostermeer met Sjoukje Pieters Alma(1), geboren 7 januari 1754 te Drogeham, overleden 1779 te Oostermeer. Dochter van Pieter Aukes Alma en Anke Everts Weidenaar. Gehuwd 16 januari 1780 te Drogeham met Teetske Lieuwes(2), geboren 1750 te Drogeham, overleden rond 1793. Gehuwd 1785 met Mettje Jelles(3), geboren 1750, overleden mei 1796 te Drogeham.
Uit eerste huwelijk:
Sjouke Rinzes Storm, geboren 17 januari 1779 te Oostermeer, overleden 25 mei 1856 teHarkema-Opeinde, gem. Achtkarspelen. Gehuwd 16 mei 1802 te Tietjeksteradeel met Sjoukje Jetzes Bosma, geboren 16 september 1774 te Augustinusga, Achtkarspelen, overleden 24 december 1844 te Drogeham. Dochter van Jetze Machiels Bosma en Wipke Taekes.
Uit derde huwelijk:
Hendrik Rinses Storm, geboren 3 december 1785, overleden 12 januari 1857 te Oostermeer. Gehuwd 30 mei 1809 te Oostermeer met (volle nicht) Tietje Aukes Storm, geboren 1786 te Oostermeer, overleden op 13 april 1827 te Oostermeer. Dochter van Auke Siebes Storm en Wietske Jeens.
Jelle Rinzes Storm, geboren 1786 te Drogeham, overleden 24 februari 1862 te Oostermeer. Gehuwd 8 februari 1817 te Tietjerksteradeel met Albertje Sjoerds Loonstra, geboren 9 juni 1789 te Oostermeer, overleden 25 februari 1861 te Tietjerksteradeel. Dochter van Sjoerd Sapes Loonstra en Lolkje Meints de Vries.
Sijke Rinzes Storm, geboren 1791 te Drogeham, overleden 22 april 1836.
Sybe Rinzes Storm, geboren 1793 te Drogeham, overleden 10 januari 1832 te Den Helder. Militair bij de Friese Schutterij. Gehuwd 20 mei 1818 te Achtkarspelen met Aukjen Bouwes van der Meer, geboren 22 februari 1790 te Surhuisterveen. Dochter van Bouwe Wobbes en Seelje Rienks.
Trijntje Rinzes Storm, geboren 1795 te Oostermeer. Gehuwd 29 juni 1824 te Tietjerksteradeel met Pieter Wietzes Harkema, geboren 1802 te Drachten. Zoon van Wietse Jans Harkema en Rinskjen Pieters.

Jelle Rinzes Storm, geboren 1786 te Drogeham, overleden 24 februari 1862 te Oostermeer. Gehuwd 8 februari 1817 te Tietjerksteradeel met Albertje Sjoerds Loonstra, geboren 9 juni 1789 te Oostermeer, overleden 25 februari 1861 te Tietjerksteradeel. Dochter van Sjoerd Sapes Loonstra en Lolkje Meints de Vries.
Uit dit huwelijk:
Meint Jelles Storm, geboren 13 november 1817 te Oostermeer, overleden op 24 december 1868. Gehuwd 29 maart 1862 te Tietjerksteradeel met Jantje Sytzes van der Meer, geboren 3 oktober 1822 te Oostermeer, overleden 11 december 1902. Dochter van Jan Hinkes van der Meer en Trijntje Wybrens.
Rinse Jelles Storm, geboren 10 januari 1821 te Oostermeer, overleden 6 februari 1903 te Leeuwarden. Gehuwd 17 mei 1851 te Tietjersteradeel met Pietje Edses Westra, geboren 23 oktober 1826 te Hardegarijp. Dochter van Edse Egberts Westra en Willemke Jans Krol.
Sjoerd Jelles Storm, geboren 1823, overleden 29 juni 1828.
Sybe Storm, geboren 9 oktober 1825 te Oostermeer, overleden 22 augustus 1903 te Tietjerksteradeel. Gehuwd 18 januari 1851 te Tietjerksteradeel met Swaantje Sjoerds Hoekstra, geboren 25 september 1823 te Rottevalle, Achtkarspelen, overleden 6 februari 1892 te Tietjerksteradeel. Dochter van Sjoerd Jacobs Hoekstra en Aaltje Franzes Bosgraaf.
Sjoerd Jelles Storm, geboren 15 juli 1829 te Oostermeer, overleden 23 februari 1897 te Tietjerksterdeel. Gehuwd 9 mei 1857 te Tietjerksteradeel met Ymkje Sytzes van der Meer, geboren 19 maart 1818 te Oostermeer, overleden 19 oktober 1893 te Tietjerksteradeel. Dochter van Sytze Jans van der Meer en Antje Roels Loonstra.

Sjoerd Jelles Storm, geboren 15 juli 1829 te Oostermeer, overleden 23 februari 1897 te Tietjerksterdeel. Gehuwd 9 mei 1857 te Tietjerksteradeel met Ymkje Sytzes van der Meer, geboren 19 maart 1818 te Oostermeer, overleden 19 oktober 1893 te Tietjerksteradeel. Dochter van Sytze Jans van der Meer en Antje Roels Loonstra.
Uit dit huwelijk:
Sijtze Sjoerds Storm, geboren 29 maart 1858 te Bergum, overleden 23 maart 1930 te Bergum. Gehuwd 15 oktober 1887 te Tietjerksteradeel met Sijtske Kornelis de Vries(1), geboren 18 december 1860 te Bergum, overleden 16 oktober 1899 te Bergum. Dochter van Kornelis Joukes de Vries en Hylkje Rypes Fokkema.
Gehuwd 12 januari 1901 te Bergum met Jitske Wijnsma(2), geboren 12 augustus 1851 te Veenwouden, overleden 24 november 1913 te Bergum. Weduwe van Gjalt Durks Hooghiemstra. Dochter van Sjoerd Hendriks Wijnsma en Antje Dirks Hooghiemstra.

Sijtze Sjoerds Storm, geboren 29 maart 1858 te Bergum, overleden 23 maart 1930 te Bergum. Gehuwd 15 oktober 1887 te Tietjerksteradeel met Sijtske Kornelis de Vries(1), geboren 18 december 1860 te Bergum, overleden 16 oktober 1899 te Bergum. Dochter van Kornelis Joukes de Vries en Hylkje Rypes Fokkema.
Gehuwd 12 januari 1901 te Bergum met Jitske Wijnsma(2), geboren 12 augustus 1851 te Veenwouden, overleden 24 november 1913 te Bergum. Weduwe van Gjalt Durks Hooghiemstra. Dochter van Sjoerd Hendriks Wijnsma en Antje Dirks Hooghiemstra.
Uit eerste huwelijk:
Sjoerd Storm, geboren 13 augustus 1888 te Tietjerksteradeel, overleden 10 maart 1908 te Tietjerksteradeel.
Kornelis Sijtzes Storm, geboren 7 december 1889 te Bergum, overleden 7 maart 1949 te Leeuwarden. Beroep gevangenbewaarder. Gehuwd 17 mei 1913 te Tietjerksteradeel met Joukje Jelmers Haanstra, geboren 7 april 1892 te Bergum. Dochter van Jelmer Jans Haanstra en Beitske Hendriks Huizinga.
Anne Storm, geboren 16 augustus 1892 te Bergum. Gehuwd 3 november 1917 te Tietjersteradeel met Ida Jacoba van der Heide, geboren 1896 te Oenkerk. Dochter van Geert Jenzes van der Heide en Jelske Jellema.
Hylkje Storm, geboren 18 september 1893 te Bergum. Gehuwd 1 juni 1916 te Franeker met Klaas Cuperus, geboren 1893 te Franeker. Zoon van Rintje Cuperus en Jouk Boorsman.
Jouke Storm, geboren 22 maart 1897 te Tietjersteradeel, overleden 3 februari 1900 te Tietjerksteradeel.

Kornelis Sijtzes Storm, geboren 7 december 1889 te Bergum, overleden 7 maart 1949 te Leeuwarden. Beroep gevangenbewaarder. Gehuwd 17 mei 1913 te Tietjerksteradeel met Joukje Jelmers Haanstra, geboren 7 april 1892 te Bergum. Dochter van Jelmer Jans Haanstra en Beitske Hendriks Huizinga.
Uit dit huwelijk:
Sytze Storm, geboren 24 april 1914 te Tietjeksteradeel, Bergum. Beroep agent van politie. Gehuwd 6 augustus 1941 te Amsterdam met Geertruida de Wit(1), geboren 9 april 1922 te Amsterdam. Huwelijk ontbonden 5 juni 1950 te Amsterdam.
Gehuwd met Elfriede Gertrud (Ellie) Czeldar(2), geboren 29 maart 1920 te Hamburg, overleden 13 mei 2015 te Breda. Dochter van Vincenz Czeldar en Pelagia Moczynski.
Jelmer Storm, geboren 8 februari 1917 te Bergum. Gehuwd 14 april 1942 met Janke Wybenga, geboren 24 juni 1916 te Wartena. Dochter van Rinse Wybenga en Antje van der Veen.
Sjoerd Storm, geboren 1919 te Bergum, overleden 10 maart 1944 te Amersfoort. Beroep hulpgevangenbewaarder. Gehuwd met Jantje Lamsma.