Historie van Heerwaarden

In een akte van 1673 wordt voor het eerst melding gemaakt van Mr. Hendrik van Heerwaarden, mr. chirurgijn in Den Burg. De naam werd in volgende generaties nogal eens verminkt. De zoon Jan werd wel Jan Hendriksz Harrewar -blijkbaar fonetisch misverstaan- genoemd, terwijl diens zoon Hendrik (1703-1770), slager en timmerman, later tapper in bier, wijn en brandewijn in Den Burg, soms Hendrik Jansz van der Wade, soms De Waard, soms Heerewaardt, maar ook wel Van Heerwaarden werd genoemd. Diens broer Pieter (geb. 1709), waarschijnlijk boer, heette meestal Pieter Jansz Waard.In het eind van de 18e eeuw werd steeds Van Heerwaarden geschreven. Ook nu nog komt de schrijfwijze met en zonder n voor, een verschil dat op rekening moet worden geschreven van vroegere ambtenaren van de Burgerlijke Stand. De familie was rooms-katholiek en breidde zich sterk uit. De latere Van Heerwaarden’s waren bijna allemaal boeren. De naam wijst op herkomst uit het dorp Heerewaarden in het Land van Maas en Waal. (Bron: Texelse Geslachten II).
Uit de Texelsche Courant van 9 oktober 1962. 

Alkmaarsche Courant 22 mei 1933

Heldersche Courant 29 april 1939

Texelsche Courant 22 maart 1947